Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Du lịch nghỉ dưỡng Thanh Hà - Đá Nhảy

Ngày 13 tháng 10 năm 2022 dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Thanh Hà – Đá Nhảy đã nhận được chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND Tỉnh Quảng Bình.

Với mục tiêu đầu tư xây dựng hoàn chỉnh khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp 5 sao phục vụ du khách trong và ngoài nước, theo quyết định này, Chủ đầu tư dự án có đầy đủ cơ sở để thực hiện các thủ tục tiếp theo nhằm đảm bảo các điều kiện pháp lý đầu tư dự án.

QĐ 2786 13.10.2022 UBND Tỉnh QBINH Vv Chấp thuận chủ trương Đầu tư DA KDL Thanh Hà Đá Nhảy