SỨ MỆNH – TẦM NHÌN – GIÁ TRỊ CỐT LÕI


TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH

Trở thành Tập đoàn đầu tư có uy tín, đẳng cấp và chuyên nghiệp hàng đầu tại Quảng Bình và các tỉnh Miền Trung với hoạt động mũi nhọn:

+ Xây dựng dân dụng và công nghiệp;

+ Tài chính - Đầu tư – kinh doanh Bất động sản (Nhà ở; Nghỉ dưỡng…)

+ Năng lượng Tái tạo (Thủy điện, điện gió, điện mặt trời…)

TRIẾT LÝ KINH DOANH

+ Không ngừng sáng tạo

+ Cống hiến

+ Tạo dựng giá trị gia tang

+ Nghiên cứu phát triển

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

+ Nhân sự chuyên nghiệp/đối tác toàn cầu.

+ Nhiệt huyết, đồng hành & Có khát vọng vươn xa

+ Linh hoạt với thay đổi của thị trường

+ Chấp nhận sự đổi mới và thách thức

+ Đãi ngộ nhân sự và phát huy văn hóa doanh nghiệp.

PHƯƠNG CHÂM KINH DOANH

+ Chúng tôi luôn tôn trọng pháp luật và các chuẩn mực đạo đức

+ Chúng tôi duy trì một nền văn hóa doanh nghiệp trong sạch

+ Chúng tôi tôn trọng khách hàng và người lao động

+ Chúng tôi quan tâm đến môi trường, sức khỏe và an toàn

+ Chúng tôi là một doanh nghiệp có trách nhiệm với xã hội và cộng đồng

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

+ Tiên phong trên thị trường

+ Nắm bắt Cơ hội

+ Thách thức bản thân đạt được giới hạn cao hơn

+ Đặt khách hàng làm trung tâm phục vụ

TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC

+ Nâng cao năng lực cạnh tranh

+ Giá trị thương hiệu

+ Mở rộng chuỗi giá trị

+ Áp dụng tối đa tiến bộ khoa học công nghệ