Lĩnh vực hoạt động

Xây dựng

Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng tư vấn, thiết kế về các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật dự án và kinh doanh bê tông thương phẩm các loại.

Xem chi tiết

Đầu tư Bất động sản

Bên cạnh lĩnh vực Xây dựng vốn là thế mạnh của doanh nghiệp, Việt Phong đã tham gia lĩnh vực đầu tư dự án Bất động sản (Khu đô thị, nhà ở, nghỉ đưỡng…) trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Xem chi tiết