Đầu tư Bất động sản

Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi là xây dựng cơ bản, các hạng mục giao thông, hạ tầng từ nguồn vốn ngân sách TW hàng năm, trong giai đoạn vừa qua, với năng lực thi công, năng lực tài chính và uy tín trên thị trường tỉnh Quảng Bình nói riêng và các tỉnh Miền Trung nói chung. Ban lãnh đạo công ty đã và đang định hướng triển khai đầu tư dự án Bất động sản (Khu đô thị, nhà ở, nghỉ đưỡng…) trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và nhận được sử ủng hộ của UBND, chính quyền các cấp trong việc thực hiện, cụ thể công ty đã và đang thực hiện 02 Dự án như sau:

  • Dự án Khu nhà ở thương mại Phía đông Sông Lệ Kỳ - Tên thương mại: Sunora Quảng Bình

+ Địa điểm: Phường Phú Hải, Thành Phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

+ Chủ đầu tư: Liên danh Công ty cổ phần xây dựng số 1 Việt Phong và Tổng công ty Xây dựng số 1 – CTCP (Việt Phong góp 99% vốn)

+ TMĐT: 472 tỷ đồng

+ Dự án đã hoàn thành các thủ tục pháp lý, thi công hạ tầng kỹ thuật, chuẩn bị triển khai kinh doanh bán hàng vào Q4/2021

TT

CHỨC NĂNG SỬ DỤNG ĐẤT

DIỆN TÍCH (M2)

TỶ LỆ (%)

I

Tổng diện tích đất dự án

90.600

75.1

1

Đất ở mới

44.445

36.8

2

Đất xây dựng nhà văn hóa

2.032

1.7

3

Đất cây xanh thể thao

3.017

2.5

4

Đất rãnh R3

2.412

2.0

5

Đất giao thông

38.692

32.1

II

Đất ngoài phạm vi dự án

30.100

24.9

Tổng Diện tích quy hoạch

120.700

100

+ Một số hình ảnh Dự Án Khu đô thị mới Phí Đông Sông Lệ Kỳ

(2)

  • Dự án: Khu đô thị mới Phía Tây đường Lý Nam Đế

+ Địa điểm: Phường Đồng Phú, Thành Phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

+ Tổng DT sử dụng đất: 95,769 m2

+ TMĐT: 259 tỷ đồng

+ Việt Phong đang hoàn thiện các thủ tục thực hiện Dự án trong giai đoạn 2021-2023

TT

CHỨC NĂNG SỬ DỤNG ĐẤT

DIỆN TÍCH (M2)

TỶ LỆ (%)

1

Đất cư dân hiện trạng

994

36.8

2

Đất ở mới dạng nhà liền kề

18.353

19,16

3

Đất ở hỗn hợp

8.584

8,96

4

Đất nhà ở xã hội

6.734

7,03

5

Đất thương mại dịch vụ

19.000

19,84

6

Đất cây xanh cảnh quản

1.847

1,93

7

Bãi đỗ xe

1.540

1,61

8

Đất hạn tầng kỹ thuật (R3)

1.775

1,85

9

Đất giao thông

36.942

38,57

Tổng Diện tích quy hoạch

95.769

100