Cập nhật tiến độ dự án Khu nghỉ dưỡng Thanh Hà - Đá Nhảy 03/2023

nh_Viber_2023-03-29_13-49-48-029

nh_Viber_2023-03-29_13-49-48-047

nh_Viber_2023-03-29_13-49-48-063

nh_Viber_2023-03-29_13-49-48-079